WAT?
De juiste studiekeuze maken is voor bijna iedereen lastig, maar helemaal wanneer je ook nog eens rekening wilt/moet houden met je functiebeperking. Wat komt er allemaal bij kijken? Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de uitdagingen? Onbeperkt Studeren kan je hierin begeleiden.

MOGELIJKHEDEN
Er zijn een aantal mogelijkheden:

WAAROM STUDIEKEUZE WAARBIJ REKENING WORDT GEHOUDEN MET JE FUNCTIEBEPERKING?
Ook al zegt de wet dat het geen issue zou mogen zijn, dat de school verplicht is aanpassingen te verrichten (mits…), in de praktijk blijkt dat veel studenten met een functiebeperking toch vastlopen in de studie van hun keuze. Ik wil je daarom helpen om van te voren niet alleen stil te staan bij wat je leuk vindt en wilt, maar ook bij wat dat betekent, wat de uitdagingen zijn én hoe je die aan kunt gaan.

WAAROM IK/ONBEPERKT STUDEREN?
Ik zet met Onbeperkt Studeren mijn kennis en ervaring in die ik heb m.b.t. het hoger onderwijs, verschillende studies en de overgang naar hoger onderwijs, maar óók mijn kennis en ervaringen m.b.t. functiebeperkingen, voorzieningen, wet & regelgeving en de mogelijkheden en onmogelijkheden wat betreft studeren met een functiebeperking.

MEER WETEN OF GELIJK AANMELDEN?
Meer weten of gelijk aanmelden? Neem dan contact op.