Functiebeperking = handicap = ook chronische ziekte

De juiste benaming kiezen is lastig. Er zijn mensen die een hekel hebben aan het woord handicap. Er zijn mensen die zich niet herkennen in het woord functiebeperking en mensen die een chronische ziekte hebben voelen zich misschien al helemaal niet aangesproken door één van deze twee benamingen. En allemaal zijn het lange woorden die ik niet elke keer allemaal op wil schrijven. Ik moest dus een keuze maken en die keuze is voor het woord functiebeperking. Dus:

Functiebeperking = handicap = ook chronische ziekte

Wat daar allemaal onder valt?

  • Visuele beperkingen (alle vormen van slechtziendheid, blindheid)
  • Auditieve beperkingen ( alle vormen van slechthorendheid, doofheid)
  • Motorische beperkingen (bijvoorbeeld dwarsleasie, rsi, hemiparese)
  • Beperkingen in de informatieverwerking (bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, adhd, add, (alle vormen van) autisme)
  • Beperkingen als gevolg van een chronische ziekte (bijvoorbeeld (alle vormen van) reuma, suikerziekte, ME/CVS, ziekte van Crohn, Astma)
  • Psychische beperkingen (bijvoorbeeld depressie, eetproblemen, angststoornissen)

Heb jij een beperking die niet op deze lijst voorkomt en vraag je je af of ik ook voor jou iets kan betekenen? Neem dan contact met me op.