Studeren met een functiebeperking
www.handicap-studie.nl (HO, gericht op professionals)
www.decoachfirma.nl (HO, uitstroom)
www.studerenmeteenbeperking.nl (MBO)
www.siho.be (HO in België)
www.aangepaststuderen.nl
www.opeigenbenen.nu
www.eigenboontjes.nl
www.begeleidleren.nl
http://www.eduvip.nl (onderwijs / studeren met een visuele beperking)
http://exchangeability.esn.org/ (over studeren met een functiebeperking in het buitenland)

Informatie over functiebeperkingen
www.moeilijkemensen.nl (persoonlijkheidsstoornissen)
www.onzichtbaarziek.nl
www.balansdigitaal.nl (dyslexie en adhd)
www.youth-r-well.com (reuma)
http://meenwh.socialekaartnederland.nl (algemeen, sociale kaart)
https://www.facebook.com/groups/259479120903654/ (facebook groep ervaringen dyslexie)

Studiekeuze (& beroepskeuze)
www.beroepskeuzeonline.nl
www.icares.nl
www.studiekeuze123.nl
www.studiekeuzeopmaat.nl

Universal Design for Learning (UDL)
www.udlnederland.nl

Studielink
www.studielink.nl

DUO
www.duo.nl