ONBEPERKT STUDEREN = LINDA NIEUWENHUIJSEN
Ik, Linda Nieuwenhuijsen, ben van huis uit (onderwijskundig) pedagoog met veel ervaring met functiebeperkingen & hoger onderwijs.

ACHTERGROND
Ik ben pedagoog, waarbij mijn hart altijd bij jongeren, onderwijs & functiebeperkingen heeft gelegen. Het is dan ook de rode draad in mijn werkleven. Ik ben o.a. trainer en adviseur geweest bij handicap + studie (het landelijke expertisecentrum voor studeren met een functiebeperking), studentendecaan bij Hogeschool Inholland & Hogeschool Windesheim (met specialisatie: studeren met een functiebeperking) en trainer hulpmiddelen en computervaardigheden voor mensen met een visuele beperking bij Visio (landelijk expertisecentrum voor mensen met een visuele beperking).

Zelf heb ik zowel HAVO als VWO gedaan en zowel HBO als universiteit. Ooit vond ik dit zonde van mijn tijd; maar achteraf blijkt het een pluspunt!

MEERWAARDE
Mijn meerwaarde ligt in de combinatie van kennis van functiebeperkingen, onderwijs, wet- & regelgeving & hulpmiddelen/aanpassingen, enthousiasme voor studenten & hun mogelijkheden en enthousiasme voor trainen & begeleiden.

MANIER VAN WERKEN
Mijn manier van werken is respectvol, enthousiast, vriendelijk, geduldig en duidelijk. We pakken dingen stap- voor –stap aan en we doen het samen. Ik ben de expert op het gebied van (gaan) studeren met een functiebeperking in hoger onderwijs; jij de expert op het gebied van je functiebeperking en je persoonlijkheid.

Ik woon in Haarlem, maar mijn werkgebied is heel Nederland. Om de kosten zo laag mogelijk te houden werk ik veel vanuit huis en digitaal, maar ik kan ook altijd naar jou, een onderwijsinstelling  of een andere locatie toe komen. Wanneer nodig huur ik een ruimte.

EXPERTISE
Ik richt me algemeen op studeren met een functiebeperking, maar het accent ligt op instroom; de overstap van middelbaar naar hoger onderwijs & de start van je studie.
Specifieke expertisegebieden: instroom / studiekeuze, leesbeperkingen (visuele beperkingen/ dyslexie), Universal Design for Learning (UDL), ICT (ict-hulpmiddelen / praktische toegankelijkheid)

SAMENWERKING & UDL Nederland
Ik werk veel samen met Irma van Slooten van De Coach (F)irma. We houden ons allebei bezig met studeren met een functiebeperking, maar met verschillende accenten (ik instroom, zij stage en uitstroom). Samen hebben we UDL Nederland opgericht, van waaruit we trainingen en coaching bieden op het gebied van Universal Design for Learning (UDL).  UDL is een onderwijsvisie met als uitgangspunt dat diversiteit de norm is en dat daar het onderwijs naar ingericht zou moeten worden. Wanneer het onderwijs UDL ingericht is, zijn aanpassingen achteraf en specifieke voorzieningen voor studenten met een functiebeperking overbodig.

Ik geloof dat UDL de toekomst is! Maar tot die tijd is Onbeperkt Studeren hard nodig!

MEER WETEN?
Wil je meer weten of heb je een opmerking? Neem dan gerust contact op.
Je kunt ook mijn LinkedIn pagina bekijken.