WAT?
Je begeleidt en/of adviseert scholieren in de overstap naar het hoger onderwijs. Ook scholieren met een functiebeperking. Je wilt hen gevraagd en ongevraagd adviseren over (gaan) studeren met een functiebeperking. In deze training gaan we daar mee aan de slag. Vragen die tijdens deze training beantwoord worden:

  • Wat komt er allemaal bij kijken?
  • Wat valt er te regelen?
  • Welke voorzieningen zijn mogelijk?
  • Hoe vraagt een student  voorzieningen aan?
  • Wat zijn de rechten en plichten (zowel van de student als van de hoger onderwijs instelling)?
  • Hoe kan ik de student met functiebeperking goed voorbereiden?
  • Hoe begeleid ik de student in het maken van de juiste (studie)keuze, zonder teveel of te weinig nadruk op de functiebeperking te leggen?

VOOR WIE?
Voor professionals die zich bezig houden met de overstap van VO naar HO

IN-COMPANY
Trainingen voor professionals worden in-company gegeven.

MEER INFORMATIE?
Neem voor meer informatie of een vrijblijvende offerte contact op.