WAT?
UDL staat voor Universal Design for Learning, een onderwijsvisie die uitgaat van diversiteit als norm en die zorgt voor inclusie. Het is een framework waarmee je je onderwijs zo inricht dat deze aansluit bij een zo divers mogelijke studentenpopulatie en je álle studenten weet te bereiken.

Vanuit UDL Nederland geef ik samen met Irma van Slooten van De Coach(F)irma verschillende trainingen Universal Design for Learning (UDL).

VOOR WIE?

  • Voor docenten & andere onderwijsprofessionals (VO & HO)
  • Voor studenten van de lerarenopleidingen

MOGELIJKHEDEN
De volgende trainingen zijn mogelijk:

De trainingen zijn zowel ‘op inschrijving’ als ‘in company’ mogelijk.

MEER WETEN?
Meer weten of gelijk aanmelden? Neem contact op of kijk op de website van UDL Nederland.